INCENTIVAR LA INTERCOOPERACIÓ

ECOS ha nascut per potenciar la cooperació entre les cooperatives del grup, és a dir, allò que coneixem com a intercooperació.
Aquesta intercooperació pot adoptar moltes formes diferents, però una de les més importants és impulsar nous projectes d’economia social i solidària. Alguns consisteixen a fer noves activitats dintre les cooperatives ja existents, d’altres a crear-ne de noves. Repassem tot seguit les iniciatives més importants: